Asesiadau

Os oes gennych yswiriant gofal iechyd preifat, efallai y gallwch wneud hawliad am asesiad. Bydd angen i chi gysylltu â'r cwmni'n uniongyrchol neu wirio amodau a thelerau’ch polisi i weld a oes gennych chi yswiriant. Gall y tîm gynnal asesiadau i gynorthwyo ceisiadau am Lwfans Myfyrwyr Anabl.

 Os hoffech gael asesiad neu ymgynghoriad, dyma'r camau:

 Cam 1: Cysylltwch â'r clinig a gofyn am becyn gwybodaeth neu’i lawrlwytho.

 Cam 2: Cwblhewch yr holiaduron yn y pecyn gwybodaeth a'u dychwelyd i'r Ganolfan gyda ffi atgyfeirio o £95.

Cam 3: Ar ôl i'n clinigwyr adolygu'ch achos, byddwn yn cysylltu â chi i drafod y ein gwasanaethau.

 Cam 4: Byddwn yn rhoi galwad i drafod sut y gallwn ni helpu i deilwra ein gwasanaethau ar eich cyfer.