Ymyriadau

Gall y tîm gefnogi unigolion sy’n profi anawsterau â’u cydsymudiad, anawsterau cymdeithasol a chyfathrebol, problemau synhwyraidd, anawsterau â’u darllen a’u sillafu, ac anawsterau i drefnu a chanolbwyntio.

 Nod yr ymyriadau hyn yw meithrin hyder ar gyfer dysgu, ynghyd â datblygu sgiliau a strategaethau yn y meysydd hynny sy’n destun pryder.

 Gall ymyrraeth gwmpasu meysydd a ddisgrifiwyd yn flaenorol ym manylion yr asesiad. Er mwyn i'r Ganolfan Dyscovery ddarparu opsiynau ymyrraeth sydd wedi'u teilwra i fod yn berthnasol i'r unigolyn neu'r teulu, mae angen gwybodaeth ynghylch y cefndir. Os ydych wedi cael asesiad gyda ni o'r blaen, yna cysylltwch â ni i drafod eich anghenion. Os cawsoch yr asesiad beth amser yn ôl, efallai y bydd angen y wybodaeth ddiweddaraf arnom.

Os nad ydych wedi cael asesiad gyda ni o'r blaen, cwblhewch y pecyn gwybodaeth a'i ddychwelyd i'r Ganolfan gyda'r ffi atgyfeirio.

 

Ymyriadau synhwyraidd

 Rydyn ni’n cynnig ymyriadau i bobl sy'n cael trafferthion synhwyraidd wrth fynd i’r afael â’r byd a’i brysurdeb. Am fwy o wybodaeth, mae croeso ichi gysylltu â ni