Ymchwil yn y Ganolfan Dyscovery

“Ymchwil Dyscovery” yw cangen ymchwil y Ganolfan Dyscovery. Mae'r Tîm Ymchwil yn arbenigo mewn ymchwil gymhwysol i Anhwylderau Cydsymud Datblygiadol a materion eraill ym maes niwroamrywiaeth.

 

Mae ein hymchwil yn arbenigo mewn plant, pobl ifanc ac oedolion sydd â phroffiliau niwroamrywiol [a all gynnwys y rhai sydd wedi'u labelu ag unrhyw gyfuniad o Ddyspracsia, Dyslecsia, Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD), Dyscalcwlia, Amodau Sbectrwm Awtistiaeth (ASC), ac eraill] ac mae'n rhoi’r ffocws ar ennill gwell dealltwriaeth o’r modd y mae niwroamrywiaeth yn effeithio ar bob math o weithgaredd a chyfranogiad ym mywyd bob dydd.

 

Ein nod yw gwella’n dealltwriaeth o’r defnydd a wneir o wybodaeth newydd, a’i  heffaith ar weithwyr proffesiynol sy'n delio ag unigolion â niwroamrywiaeth, yn ogystal â’r unigolion eu hunain. Mae trosglwyddo gwybodaeth yn rhan hanfodol o'r gwaith ac mae cysylltiadau'r Ganolfan rhwng gwaith ymchwil ac ymarfer clinigol yn parhau i fod yn rhan bwysig o'r dulliau a weithredir.

Cynhelir y gwaith ymchwil yn bennaf ym maes anhwylderau datblygiadol. Mae'r Tîm Ymchwil wedi gweithio ar y cyd â nifer o brifysgolion cenedlaethol a rhyngwladol, gan gynnwys Caerdydd, Bryste, Leeds, Prâg, yr RMIT ym Melbourne, Haifa, a Trondheim yn Norwy.

 • Kirby, A. & Cleaton, M. Jul 2018 (submitted) Developmental Coordination Disorder commonly co-occurs in individuals with other neurodevelopmental disorder: implications for practice.  Dyspraxia Foundation Professional Journal. 

 • Kirby, A. (2015); Developmental Coordination Disorder and Dyslexia. Dyslexia Review.  

 • Kirby, A. (2015); Chapter 6: Developmental Coordination Disorders A Handbook of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), 2015, 71-80 71 Simone Aparecida Capellini, Fabio Henrique Pinheiro & Giseli Donadon Germano (Eds) Bentham Science.  

 • Kirby, A. & Cleaton, M. Jul 2018 (submitted) Why do we find it so hard to capture the true costs of neurodevelopmental disorders. Journal of autism and developmental disorders 

 • Kirby, A. Gibbon, H. (2017); Rationale and use of computer screening tools in prisons for people with learning difficulties and disabilities. Prison Service Journal. Vol. 235, 23-31.  

 • Kirby, A. & Welch, D. (2016); The Equality Act 2010, Specific Learning Difficulties and the Police: Two Sides to Every Coin. The Police Journal: Theory, Practice and Principles Vol. 89 (3), 227-240.  

 • Kirby, A. (2016); Using Data driven decision systems to deliver person-centred approaches in developmental disorders: one example of complexity – the criminal justice system. Hilary Place Papers, Leeds University, 3rd edition. 

 • Kirby, A. & Saunders, L. (2015); A case study of an embedded system in prison to support individuals with learning difficulties and disabilities in the criminal justice system. Journal of Intellectual Disabilities and Offending Behaviour. Vol. 6 (2), 112-124.  

 • Kirby, A. (2015); Guest editorial. Journal of Intellectual Disabilities and Offending Behaviour. Vol. 6(2) 

 • Purcell, C. Kirby, A. & Sugden, D. (2013); Diagnosing Developmental Coordination Disorders. Archives of Disease in Childhood. Vol 99 (3), 292-296. 

 • Kirby, A. Edwards, L. Sugden, D & Rosenblum, S. (2010). The development and standardization of the adult developmental co-ordination disorders/dyspraxia checklist (ADC).  Research in Developmental Disabilities. Vol. 31 (1), 131-139. 

 • Kirby, A. Sugden, D & Edwards, L. (2010); Developmental Co-ordination Disorder (DCD): More than just a movement difficulty. Journal of Research in Special Education Needs. Vol. 10 (3), 206-215. 

 • Saban, M. T. & Kirby, A (2019); Empathy, Social relationship and co-occurrence in young adults with DCD. Human Movement Science (Vol. 63), 67-72. 

 • Purcell, C. Scott-Roberts, S. & Kirby, A. (2015); Implications of DSM-5 for recognizing adults with developmental coordination disorder (DCD). British Journal of Occupational Therapy. Vol. 78 (5), 295-302. 

 • Thomas, M. Kirby, A. Williams, N. (2013); Self-reported mood, general health, wellbeing and employment status in adults with suspected DCD. Research in developmental disabilities. Vol. 34 (4), 1357-1364. 

 • Kirby, A. (2011); Developmental Coordination Disorder and Emerging Adulthood: Not just a motor disorder. Journal of adult development. Vol. 18 (3), 105-106. 

 • Kirby, A. Edwards, L & Sugden, D. A. (2011); Driving Behaviour in Young adults with Developmental Coordination disorder. Journal of Adult Development. Vol. 18(3), 122-129. 

 • Duncan, H. & Purcell, C. (2017) Equity or Advantage? The effect of receiving access arrangements in university exams on Humanities students with specific learning difficulties (SpLD) Journal of Widening Participation and Lifelong Learning 

 • Kirby, A. (2014) NADP Journal Specific Learning Difficulties are not specific, but students are! The journal of inclusive practice in further and higher education. Vol. 5 (1), Special Edition, Annual Conference 2013 Edition, pp 15-20.  

 • Kirby, A. (2013) The journal of Inclusive Practice in further and higher education. Issue 5.1 Special Edition, Annual Conference 2013 Edition, pp. 15-20. 

 • Kirby,A. (2013); How to Succeed with Specific Learning Difficulties at College and University: A Guide for students, educators and parents. Souvenir Press, London. 

 

 • Kirby, A. (2014); How to succeed in employment with specific learning difficulties: A guide for employees and employers. Souvenir Press, London. 

 • Thomas, M. Williams, N. & Kirby, A. (2013); Working with DCD: supporting adults with DCD in the workplace. Occupational Health at Work. Vol. 10, pp. 33-55. 

 • Thomas, M. Kirby, A. Williams, N. (2013); Self-reported mood, general health, wellbeing and employment status in adults with suspected DCD. Research in developmental disabilities. Vol. 34 (4), 1357-1364. 

 • Salmon, G. & Kirby, A. (2009); The role of teachers in the assessment of children suspected of having ADHD. British Journal of Special Education. Vol. 36(3), 147-154. 

 • Salmon, G. & Kirby, A. (2008) Schools: Central to Providing Comprehensive CAMH Services in the Future? Child and Adolescent Mental Health. Vol. 13 (3), 107-114. 

 • Purcell, C & Romijn, A. (2017). Appropriateness of different pedagogical approaches to road safety education for children with Developmental Coordination Disorder (DCD). Research in Developmental Disabilities. Vol. 70, 85-93 

 • Purcell, C. Wilmut, K. & Wann, J.P. (2017); The use of visually guided behaviour in children with developmental coordination disorder (DCD) when crossing a virtual road.  Human Movement Science. Vol. 53, 37-44 

 • Purcell, C. Wann, J. Wilmut, K. & Poulter, D. (2011); Roadside Judgements in Children with Developmental Coordination Disorder. Research in developmental disabilities. Vol. 32 (4), 1283-1292